સીબીએસઇ બોર્ડની 12 ની પરીક્ષા રદ કરવાની માંગ

CBSE Board 12th Exam 2021: સીબીએસઈ બોર્ડ 12 ની પરીક્ષા (CBSE Board 12th Exam 2021) રદ કરવાની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે. જ્યારે સોશિયલ મીડિયા પર, કેટલીક મોટી હસ્તીઓ આ કોરોના …

Read More