ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડમાં ઘણી પોસ્ટ્સ પર ભરતી

ICG Recruitment 2021: ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડે (Indian Coast Guard : ICG) અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક (Upper Division Clerk) સહિત ઘણી જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. સરકારી નોકરી (Sarkari Naukri) માટે …

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડમાં ઘણી પોસ્ટ્સ પર ભરતી Read More