Daily Current Affairs in Gujarati

13 એપ્રિલ જલિયાંવાલા બાગ હત્યાકાંડ 13 એપ્રિલ 1919 નો દિવસ વૈશાખીનો દિવસ હતો , વૈશાખીના દિવસે આખા પંજાબ અને આસપાસના પ્રદેશોમાં ખેડૂતો રવિપાક કાપીને નવા વર્ષની ખુશીઓ મનાવતા હોય છે …

Daily Current Affairs in Gujarati Read More