આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા મ્યુકોરમાઈકોસિસ મહામારી જાહેર

કેન્દ્ર સરકારે તમામ રાજ્યોને ફુગ આધારિત ( બ્લેક ફંગસ ) રોગચાળા મ્યુકરમાઈકોસીસને મહામારી તરીકે જાહેર કરવા સુચના આપી છે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને એપેડેમિક એક્ટ 1897 હેઠળ …

આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા મ્યુકોરમાઈકોસિસ મહામારી જાહેર Read More